Básně, Povídky, Úvahy, Pohádky, Fejetony, Romány, Reportáže

a

Vánoční štěstí

Vánoční štěstí

Marie Bernadeta Úvahy » o Štěstí, Neštěstí

Anotace: Od malých věcí do života hledí člověk vánoční

Vánoční štěstí

(napsáno: 3.ledna 2015 )Od malých věcí do života hledí člověk vánoční, ten který v maličkostech jednotlivých smysl vidí a z kamínků těch malých skládá obraz dokonalý.
Ten člověk, který pozná od prvních chvílí, co se patří, že maličký je a náruč matky, že ho ukojí, ten v pláči svém je vytrvalý, vždy doufání je vykoupeno něžnou dlaní té, co slyší v pláči jeho volání a prosbu o dotek z lásky, kterou jen duše jedna druhé dáti může skrze skutky lidských bytostí.
Vánoční štěstí v srdcích našich se uskuteční vždycky, když necháme do srdce si vstoupit Lásku, která se snaží oči otevřít a sama dýchat v nás, aby se opřela o doteky vzájemné a myšlenky vroucné z dlaní, co něžně hladí vždy, kdy se láska v myšlenkách dotýká srdcí našich.

Vždycky pak duše přijímat se učí vše, co je Boží vůle a v našich slepých očích jen těžko umí najít smysl vnitřní, když nepominem vlastní chtění. Když ale připustíme, že něco víc je, nežli naše chtění, co odhalí vždycky pravý smysl všeho, co provází nás na cestě za štěstím vánočním, které každý touží získat ze střípků malých vprostřed času svého života.

A v symbolu darů třech králů přichází tajemsví k nám, abychom poznali, co cennější nežli poklady světa je, že je to duše, co v čistotě žije před Pánem a živí se vždy a pouze pravdou, jež v srdci hoří plamenem Lásky z Ducha svatého.

V symbolu zlata lze spatřit lesk duše, která je čistým kovem, jenž zaznívá vysoko v Nebi jako Hlas polní trubky andělských chórů a shůry se snáší k pastýřům stád ovcí jako zpěv slavný z narození Krista.

Kadidlo s myrhou když králové kladli k nohám Jezulátka, pak symbol tento jistě znamenal úctu a vůni lahodnou, když oči hledí na cestu svou a v prostotě lidské se tělo myrhou přikrývá, jak šaty svatební Věčného ženicha.

Nakonec křída bílá je symbolem slova z Ducha, Bůh trojjediný je uctěn v symbolu mudrců třech, klanění jejich symbolizuje myšlenku tuto, že pouze v duchu má se uctívat, tři osoby se klaní tělu, co ve spojení s vůlí Otce stane se v příštím čase a na věky věků zůstane Beránkem Božím, jenž je Cestou i Branou do Ráje.
Publikoval(a): Marie Bernadeta, 28.12.2015
Přečteno (240x)
Tipy (0) ... dát Tip/SuperTip

Spodek

Stránka generována 4.12.2022 20:21
U nás jste dnes prohlídl(a) 1 stránek.
roboti